• Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną okreslanych przez Użytkownika, przez naturalo.pl

DEFINICJE

ADMINISTRATOR - oznacza MerBa. MARIUSZ BUŚKO z siedzibą ul. Staromiejska 5.1A, 49-300 BRZEG, NIP: 7471072965

, który świadczony usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

COOKIES - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

COOKIES ADMINISTRATORA - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

 COOKIES ZEWNĘTRZNE - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

SERWIS - oznacza stronę internetową pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie: http://naturalo.pl/.

 URZĄDZENIE - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

UŻYTKOWNIK - oznacza  podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 

III. RODZAJE WYKORZYSTYWANYCH COOKIES

Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. Tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

  Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

COOKIES SESYJNE: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

COOKIES TRWAŁE: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

CELE W JAKICH WYKORZYSTYWANE SĄ COOKIES

ADMINISTRATOR WYKORZYSTUJE COOKIES WŁASNE W NASTĘPUJĄCYCH CELACH:

 KONFIGURACJI SERWISU i) optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. ii)   rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb.

UWIERZYTELNIANIA UŻYTKOWNIKA W SERWISIE I ZAPEWNIENIA SESJI UŻYTKOWNIKA W SERWISIE i) utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła; ii)  poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki. iii)  optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.

REALIZACJI PROCESÓW NIEZBĘDNYCH DLA PEŁNEJ FUNKCJONALNOŚCI STRON INTERNETOWYCH i) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; ii) poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu. iii) umożliwienie korzystania w Serwisie z funkcji „Schowek” i „Koszyk”.

 ANALIZ I BADAŃ ORAZ AUDYTU OGLĄDALNOŚCI

i) tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA I NIEZAWODNOŚCI SERWISU

ADMINISTRATOR USŁUGI WYKORZYSTUJE COOKIES ZEWNĘTRZNE W NASTĘPUJĄCYCH CELACH:

1.zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych, np. Google Analytics.

  2. prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy, np. Google AdSense.

   3. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji Serwisu za pomocą serwisów społecznościowych, m.in. takich jak Facebook.com, Pinterest.com.

    4. prezentowania opinii na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego, Ceneo.pl i Opineo.pl.

5. wykorzystania funkcji w celu ułatwienia komunikacji za pośrednictwem strony internetowej Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego, takiego jak Live Chat.

MOŻLIWOŚCI OKREŚLENIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA LUB UZYSKIWANIA DOSTĘPU PRZEZ COOKIES

Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

 NEWSLETTERY

 Wyrażenie zgodny na otrzymywanie drogą mailową bezpłatnych newsletterów daje prawo Administratorowi do okresowego wysyłania użytkownikom Serwisu informacji o nowościach, promocjach, wyprzedażach, konkursach lub każdych innych informacji związanych z działalnością sklepu.

Otrzymywanie newsletterów można w każdej chwili anulować, poprzez wyłączenie tej funkcji poprzez kliknięcie na linku „wypisz się”, znajdującym się w każdej przesłanej wiadomości elektronicznej. Rezygnacja z subskrypcji nie jest jednoznaczna z usunięciem konta w Serwisie.

Administrator zastrzega sobie prawo do:

-przesyłania za pośrednictwem newslettera reklam oraz informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, Poz. 1204 z 2002 r.);

-chwilowego wyłączenia usługi newslettera ze względów technicznych;

-nieuargumentowanego zaprzestania świadczenia usługi newslettera;

-usunięcia konta, którego użytkownik naruszył Regulamin Serwisu.

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
wymagana przez przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. Z 2018 r. poz. 1000) właściwej ochrony danych osobowych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w

MerBa Mariusz Buśko z siedzibą ul. Staromiejska 5.1A, 49-300 BRZEG, NIP: 7471072965

1. Administratorem danych jest firma
MerBa Mariusz Buśko
ul. Staromiejska 5.1A, 49-300 BRZEG
woj. opolskie
(dalej: Naturalo.pl)

2. Cel przetwarzania wraz z podstawą prawną
dane osobowe przetwarzane są w następujących przypadkach (cele)
– rejestracji konta w sklepie Naturalo.pl (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
– zakupienia produktów w sklepie Naturalo.pl – w związku z obsłużeniem transakcji (art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO)
– otrzymywania od Naturalo.pl informacji o aktualnych promocjach, newsletterów, profilowania dla celów dostosowania oferty (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
– prawidłowego zabezpieczenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
– procesu rozpatrywania, uwzględniania reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

3. Kategorie danych przetwarzane przez Administratora
– podstawowe dane identyfikacyjne
– elektroniczne dane identyfikacyjne i lokalizacyjne
– dane aktywności w Naturalo.pl
– dane dotyczące sesji urządzenia oraz systemu operacyjnego, przeglądarki lokalizacji oraz unikalnego ID
– dane dotyczące np. stylu życia, nawyków konsumpcyjnych itp.

4. Okres przechowywania danych osobowych
dane osobowe przechowujemy przez okres posiadania Konta w Naturalo.pl w celach realizacji usługi konta oraz związanych z nim funkcjonalności oraz innych usług zgodnie z Regulaminem. Po usunięciu konta dane zostaną usunięte

5. Udostępniania danych osobowych
dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:
dostawcy
przekazujemy dane osobowe dostawcom usług wysyłkowych (firmy kurierskie, Poczta Polska), z których Naturalo.pl korzysta przy wysyłaniu produktów. Dostawcy usług, którym przekazujemy dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają naszym poleceniom co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy). Wykaz dostawców, z których usług korzystamy, znajdziesz w zakładce „koszt dostawy”.
Organy państwowe
udostępniamy dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe, w szczególności jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
6. Prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowym dla osób, których dane osobowe są przetwarzane w Naturalo.pl
– prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymywania ich kopii (art. 15 RODO)
– prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych (art. 21 RODO)
– prawo do sprostowania, poprawiania danych (art. 16 RODO)
– prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO)
gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych jest żądania ograniczenia ich wykorzystania
gdy podnoszona jest kwestia prawidłowości danych osobowych – wówczas ograniczymy ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni
gdy wniesiony jest sprzeciw wobec wykorzystania danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, przetwarzając dane osobowe
(art. 18 RODO)
– prawo do usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO)

7. Zgłaszanie skarg, wniosków
jeżeli prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane na mocy RODO zostały naruszone, masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Staranność i dbałość o ochronę danych osobowych
Administrator sklepu Naturalo.pl dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych. Serwisy używają szyfrowanej transmisji danych (SSL) podczas rejestracji i logowania, co zapewnia ochronę identyfikujących danych oraz znacząco utrudnia przechwycenie dostępu do T konta przez nieupoważnione systemy lub osoby.